Archiwum dla Grudzień, 2008

Pełnomocnictwo do uzyskania decyzji ZRiD.

2008 Brak komentarzy

Z uwagi na fakt, iż zmieniły się przepisy prawne dot. realizacji inwestycji w trybie tzw. „specustawy” otrzymaliśmy dostosowane do obowiązujących przepisów pełnomocnictwo od Zamawiającego do uzyskania w imieniu MZDW w Warszawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Notatka z wizji lokalnej w dniu 20.11.2008

2008 Brak komentarzy

W dniu 18.12.2008r otrzymaliśmy notatkę z wizji lokalnej przeprowadzonej w obecności przedstawicieli MZDW.

 

Raport za m-ce X-XI 2008

2008 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac za miesiące październik i listopad 2008r.

Postanowienia – nakładające obowiązek sporządzenia raportu.

2008 Brak komentarzy

Niezgodnie z obowiązującym przepisami prawnymi, zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jak i Starosta Piaseczyński wydali postanowienia (z zaznaczeniem, iż nie przysługuje na nie zażalenie) zobowiązujące Inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Czytając tę korespondencję, czekaliśmy na oficjalne stanowisko w sprawie, jakie zobligowany był wydać organ ( Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno) prowadzący postępowanie administracyjne na nasz wniosek.

 

 

 

Uzgodnienie MZDW – przekroje normalne

2008 Brak komentarzy

 
W dniu 02.12.2008r wystąpiliśmy z prośbą do MZDW w Warszawie o uzgodnienie projektowanych przekrojów normalnych. Pozytywną odpowiedź otrzymaliśmy w dniu 16.12.2008r.

 

 

 

 

 

Protokół przekazania koncepcji programowo-przestrzennej.

2008 Brak komentarzy

W dniu 12.12.2008r. przekazaliśmy koncepcję programowo-przestrzenną.

Protokół przekazania i odbioru.

2008 Brak komentarzy

W dniu 11.12.2008r MZDW dokonało odbioru pierwszej części dokumentacji projektowej w zakresie: mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, analizy bezpieczeństwa i warunków ruchu oraz przeglądów rozszerzonych obiektów inżynierskich). Dokumentację uznano za wykonaną zgodnie z umową, SIWZ’em i dokonano odbioru ostatecznego.

 

 

 

 

Protokół z I Rady Technicznej.

2008 Brak komentarzy

W dniu 11.12.2008r. otrzymaliśmy protokół z I Rady Technicznej.

Raport za m-ce IX-XI.2008r.

2008 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące wrzesień-listopad 2008r.

Notatka z I Rady Technicznej

2008 Brak komentarzy

W dniu 04.12.2008r w związku z nie otrzymaniem od MZDW notatki z I rady Technicznej pracownik naszego biura przesłał spisane podczas spotkania ustalenia w formie oficjalnego protokołu do MZDW.