Archiwum dla Październik, 2012

MZDW odmówiło wypłaty należnego wynagrodzenia.

2012 Brak komentarzy

Jako, że MZDW nie zamierzało w żadnym wypadku rozliczyć się z naszym biurem – w odniesieniu do kierowanych wezwań pozostawało nam skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Jednak z uwagi na bardzo ciężką sytuację finansową biura, spowodowaną przede wszystkim „zablokowaniem” przez MZDW wszystkich realizowanych przez nasze biuro kontraktów (DW721, DW801, DW631, DW637) i bezprawnym odmawianiem dokonywania odbiorów częściowych (a więc i płatności) – nie dysponowaliśmy środkami finansowymi na wynajęcie kancelarii i wniesienie opłaty wynikającej z tzw. wpisu sądowego. Musieliśmy czekać i zbierać środki finansowe….

UG Wilga, UG Maciejowice – nie zawarliśmy żadnych umów na oświetlenie.

2012 Brak komentarzy

Odpowiedzi Wójtów potwierdziły tylko nasze obawy – żaden z nich nie wywiązał się z ustawowego obowiązku, żaden nie zawarł stosownych umów co automatycznie spowodowało utratę uzyskanych przez nad warunków technicznych jak i uzgodnień.

 

 

 

 

 

MZDW – podtrzymujemy swoje stanowisko.

2012 Brak komentarzy

W ostatnim piśmie jakie w ramach umowy zostało przesłane, było pismo MZDW które bez uzasadnienia podtrzymało swoje dotychczas prezentowane stanowisko, iż pomimo że rozwiązanie umowy nastąpiło z winy MZDW (jako wykazanego braku współpracy strony w realizacji umowy) to wykonawca (czyt. nasze biuro) zobowiązane jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto jak i zwrotu wynagrodzenia za wykonane dotychczas, przekazane i odebrane jako wykonane zgodnie z umową, prace projektowe.

Raport za m-c IX.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2012r.

Raport za m-c. IX.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2012r.