Archiwum dla Wrzesień, 2010

Raport za m-c. IX.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010r.

Raport za m-c IX.2010r

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010r.

MZDW akceptuje i zatwierdza zakres linii rozgraniczających

2010 Brak komentarzy

Po dwóch miesiącach od złożenia przez nas wniosku o zatwierdzenie projektowanych linii rozgraniczających pasa drogowego (projekt podziału nieruchomości) MZDW łaskawie zatwierdziło przedłożone materiały projektowe.

Raport za m-c IX.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010r.

MZDW – opiniuje pozytywnie projekt linii rozgraniczających.

2010 Brak komentarzy

Po ponad miesiącu od złożenia przez nas wniosku otrzymaliśmy od MZDW w Warszawie pozytywną opinię w zakresie projektowanych linii rozgraniczających pas drogi woj. nr 721.

Informacja do MZDW ws. stanowiska Starosty Piaseczyńskiego.

2010 Brak komentarzy

Jako, że zgodnie z umową jaką podpisaliśmy z MZDW w Warszawie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, wyłącznie na nas spoczywała odpowiedzialność za poprawność uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji (zamiast na wydających je urzędnikach – kolejne kuriozum) od których zależało uzyskanie przez nas wynagrodzenia umownego, zwróciliśmy się do MZDW z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego ws. ZUDP.

2010 Brak komentarzy

Starosta jednak „umył ręce” w sprawie i nawet na wstępie swojej odpowiedzi zaznaczył, że zwrócił się w celu wyjaśnienia sprawy do Przewodniczącej ZUDP w Piasecznie. Z treści odpowiedzi można jedynie wnioskować, że odpowiedź uzyskaną z ZUDP metodą „kopiuj-wklej” przerzucił na pismo skierowane do nas, w ogóle nie wgłębiając się w problem. Oczywiście daremno oczekiwać, żeby urzędnicy „uderzyli się w piersi” i przyznali do jakiegokolwiek błędu, więc odpowiedź nie wnosiła nic do sprawy, a jedynie stanowiła szereg różnorodnych, wyimaginowanych argumentów mających stanowić jedynie dowód poprawnej pracy urzędników. Oczywiście do samej treści opinii, niezgodnej z podstawą prawną nikt nie miał zamiaru się odnieść.

Protest mieszkańców wsi Podłeż w wykonaniu Pana R. Brzezińskiego.

2010 Brak komentarzy

W dniu 27.09.2010r. otrzymaliśmy za pośrednictwem MZDW (jak zwykle w trybie „podaj dalej”) protest mieszkańców wsi Podłęż, w którym to domagają się oni zerwania umowy z cyt. „ …cynicznymi pracownikami biura projektowego”. MZDW poszło dalej – wyznaczyło 3 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi – ciekawe z czego on wynikał i na jakiej podstawie został wyznaczony, bo na pewno nie na podstawie zawartej z nami umowy czy też zapisów SIWZ !!. Na wszystkie zarzuty odpowiedzieliśmy nader szczegółowo, pomijając jednak kwestię umowy pomiędzy nami, a MZDW w Warszawie.

 

 

 

MZDW – zmiany o których mowa w notatce nie muszą zostać wprowadzone…

2010 Brak komentarzy

W odpowiedzi na nasze pismo (notatka z VII Rady technicznej) MZDW wyjaśnia, że zmiany o których pisze w swojej notatce nie muszą zostać kategorycznie wprowadzone, ale zapisu w notatce nie zamierza zmieniać.

Państwo Orzechowscy i ich wniosek.

2010 Brak komentarzy

Na wniosek o wyjaśnienie kwestii zbiornika na terenie rolnym należącym do Państwa Bogumiły i Stanisława Orzechowskich odpowiedzieliśmy odrębnym pismem.