MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Odmowa wydania opinii przez ZUDP Garwolin.

Odmowa wydania opinii przez ZUDP Garwolin.

2009

W dniu 12.11.2009r. jako wykonawca prac projektowych wystąpiliśmy do ZUDP w Garwolinie z prośbą o wydanie opinii w zakresie bezkolizyjności projektowanych sieci uzbrojenia technicznego związanych z rozbudowywaną drogą. W dniu 04.12.2009r. otrzymaliśmy informację telefoniczną, iż opracowana przez nas dokumentacja jest poprawna, zgodna z wydanymi warunkami technicznymi i lada dzień uzyska pozytywną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Garwolinie. Nasza radość nie trwała jednak zbyt długo gdyż 07.12.2009r. otrzymaliśmy informację, iż nasze rozwiązania kolidują z „projektowaną” na zlecenie Wójta Gminy Maciejowice siecią wodociągową w kilkudziesięciu miejscach i obecnie nie jest możliwe wydanie przewidzianej obowiązującymi przepisami opinii zespołu.

Po przeprowadzeniu swoistego „dochodzenia”, gdyż na zadawane przez nas pytania pracownikom MZDW dlaczego nikt przez 18 miesięcy naszych prac projektowych i wielu spotkań oraz odbytych Rad technicznych nie poinformował nas o fakcie wydania przez MZDW decyzji na lokalizację w projektowanym przez nas pasie DW801 ponad 52 przyłączeń wodociągowych i budowę równoległych do drogi kolektorów – zapanowała ogólna AMNEZJA!. Resztę doczytacie z załącznika.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.