Archiwum dla Grudzień, 2011

MZDW straszy odstąpieniem od umowy i karami…

2011 Brak komentarzy

Teraz polemika (notaben ta sama, bo skopiowana z poprzedniej korespondencji) rozpoczęła się z naszą kancelarią prawną. Specjalista K. Ismonowicz przekopiował dwa poprzednie pisma, dorzucił wzmiankę, że umowa jest po terminie – oczywiście z winy Wykonawcy – bo przecież nie jego (już zapomniał, że pełnomocnictwa nam nie wydał w terminie umownym) i że kary nam naliczy, a do tego podsumowując wtrącił coś o odstąpieniu od umowy z wuny biura. Ot – tak „normalka” w wykonaniu urzędników MZDW w Warszawie. Tak przecież wygląda współpraca w „oczach urzędnika”.

Odbiór dokumentacji nie jest możliwy, MZDW oczekuje na ponowne wystąpienie wykonawcy.

2011 Brak komentarzy

No, po wprowadzeniu kancelarii zrobiło się nerwowo. MZDW dla odmiany oczekuje na kolejne wystąpienie wykonawcy do MZDW o uzgodnienie projektów obiektów mostowych (jak dotychczas przez 3 lata MZDW twierdziło, że nie ma obowiązku uzgadniania projektów branży mostowej – teraz dokonało „nowej” interpretacji warunków SIWZ – i sobie taki wymóg między wierszami znalazło). Dodatkowo MZDW zaznacza w jak ogromnym opóźnienieu znajduje się wykonawca, oczywiście zawionym wyłącznie przez siebie samego – amnezja w zakresie ponad 2 letnich zwłok w uzgadnianiu dokumentacji czy też wstrzymywaniu prac projektowych jest znacząca w wykonaniu MZDW.


Czasami czytając te herezje odnoszę wrażenie, że urzędnicy MZDW tak daleko zabrnęli we własne kłamstwa, że sami już zaczęli w nie wierzyć i mogą ich bronić do upadłego! Po prostu wyparli oczywiste fakty, które wynikają przecież z ich własnych pism i zaczęli tworzyć sobie „swoją rzeczywistość”.

 

Odpowiedź MZDW do kancelarii prawnej.

2011 Brak komentarzy

Odpowiedź do mecenasa reprezentującego nasze biuro nie wiele różniła się od ostatniego pisma skierowanego do nas. Urzędnicy przechodzili samych siebie w wypisywaniu kompletnych absurdów. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy tak opóźnieni , że MZDW obawia się, iż nie będziemy już w stanie uzyskać decyzji ZRiD – więc dokładnie to do czego dąży wszelkimi możliwymi sposobami MZDW.


Jak można wypisywać, iż MZDW nie obowiązują terminy KPA, wydawać na nasz wniosek uzgodnienie przez ponad 3 miesiące, po czym twierdzić, że to przecież wykonawca nie wywiązał się z założonego przez siebie harmonogramu?!! MZDW znowu zapomniało, iż nie uzgodniło nam przedłożonego harmonogramu!! Ale co tam, można się zawsze na coś powołać.

Resztę ciekawostek MZDW przerzuciło sobie na koniec stycznia 2012r z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność „wymyślenia” nowych „pseudo-faktów”.

Wniosek do MZDW o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni.

2011 Brak komentarzy

Zgodnie z zapisami umowy wystąpiliśmy do MZDW o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni projektowanej obwodnicy i szczegółów konstrukcyjnych.

Wykonawca wzywa MZDW do wyjaśnienia… w przypadku braku współdziałania odstąpi od umowy..

2011 Brak komentarzy

Adwokat Piotr Medyński skrzętnie wykazując oczywiste absurdy w działaniu MZDW w Warszawie po raz ostatni wezwał Zamawiającego do wyjaśnienia podnoszonych kwestii, wyznaczając termin, po którym jak zaznaczył – Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w wyniku braku współdziałania ze strony MZDW w Warszawie.

Wniosek do DNiI UM o wydanie opinii ws. obiektów mostowych.

2011 Brak komentarzy

Złożyliśmy wniosek o wydanie opinii ws. projektowanych obiektów mostowych.

Jak nie „młotkiem go, to pałą” – dodatkowego czasu nie będzie…

2011 Brak komentarzy

Jak się dowiedzieliśmy z odpowiedzi MZDW i przytoczonych „pseudo-argumentów”, znowu z naszej winy i faktu wystąpienia z wnioskami o aktualizację warunków technicznych z końcem miesiąca września (czyli 6 dni przed otrzymaniem pisma od MZDW) cyt: „…zatem Zamawiający nie może pozytywnie rozpatrzyć Państwa wniosku o skorygowanie ww. terminu 354 dni o dodatkowe 60 dni (2 miesiące).


Reasumując – każda podejmowana przez wykonawcę próba mogąca zbliżyć go do wywiązania się z warunków umownych i zakończenia dokumentacji projektowej – kończy się swoistym „podłożeniem nogi” przez MZDW i nałożeniem dodatkowych sankcji powodujących kolejną przeszkodę czy też uciążliwość dla wykonawcy… To prawie jak rosyjska ruletka.

 

Pozytywna opinia DNiI UM – projekt budowlany.

2011 Brak komentarzy

W dniu 22.12.2011r. otrzymaliśmy pozytywną opinię DNiI UM w zakresie rozwiązań geometrycznych w fazie projektu budowlanego. Kopia została przesłana do MZDW w Warszawie.

MZDW – protokołów przekazania operatów wodno-prawnych i decyzji też nie podpiszemy.

2011 Brak komentarzy

Cóż, jak się okazuje nie tylko protokoły odbioru decyzji pozwolenia wodno-prawnego i operatów nie zostaną podpisane, ale również protokołów przekazania MZDW nie raczy podpisać. Natomiast nowe, nieprawdziwe fakty przeczące wprost wysyłanej korwspondencji jak najbardziej można było w piśmie przytoczyć.


 

MZDW ww. dokumentację zatrzymało, protokołów jednak nigdy nie podpisało.

MZDW – rola Zamawiającego się skończyła … żądamy uzyskania i dostarczenia…

2011 Brak komentarzy

Jak czytamy – urzędnikom z MZDW w Warszawie puściły nerwy… Nie odnieśli się w ani jednym zdaniu do pisma adwokata Piotra Medyńskiego. Nagle uznali, że ich rola się przecież skończyła, po czym zażądali uzyskania i dostarczenia „w zębach” ostatecznej decyzji ZRiD – wyznaczając znowu „jakiś” termin, wzięty za pewne z „kosmosu”. Na dokładkę zaznaczyli, że po tym terminie odstąpią od umowy – a co, kto im zabroni……