Archiwum dla Październik, 2010

Raport za m-c X.2010r

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2010r.

Raport za m-c X.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2010r.

Wniosek do GDDKiA o uzgodnienie.

2010 Brak komentarzy

Pod presją szantażu jakim był stawiany przez pracowników MZDW warunek odbioru projektu budowlanego i wykonawczego jak i ogromnej w swoim zakresie dokumentacji podziałowej, ugięliśmy się i rozpoczęliśmy prace nad projektem remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 801 z drogą krajową DK76.


Nadmieniam przy tym, iż ani przebudowa ani też remont skrzyżowania nie wchodził w zakres umowy zawartej pomiędzy naszym biurem a MZDW (co wynikało zarówno z decyzji DOS jak i koncepcji). W dalszym ciągu MZDW nie podjęło żadnych rozmów czy też czynności zmierzających do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy MZDW a GDDKiA w tym zakresie. Z uwagi na ponad 2 letni okres realizacji prac projektowych bez wynagrodzenia częściowego założyliśmy, że wykonamy te dodatkowe opracowania projektowe aby móc rozliczyć wynagrodzenie należne nam z tytułu zawartej umowy, a potem wystąpimy na drogę sądową z roszczeniem za prace dodatkowe jakim było niewątpliwie skrzyżowanie z DK76.

 

Wilga i Maciejowice odrzucają propozycję porozumienia, brak oświetlenia.

2010 Brak komentarzy

Pomimo faktu, iż MZDW nalicza nam kary za przekroczenie terminu umownego, prawie pół roku po upływie tego terminu kieruje do nas pismo w którym informuje, iż zarówno Wójt Gminy Maciejowice jak i Wójt Gminy Wilga odmówili podpisania umów na oświetlenie drogi wojewódzkiej. Oczywiście nie ma żadnego znaczenia fakt, iż w świetle obowiązującego prawa Wójtowie łamią to prawo bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych – ot „co wolno wojewodzie…” to Wójt może wszystko.


Oczywiście w zakresie zadawanych w piśmie pytań powstrzymam się od komentarza, gdyż sam fakt ich zadawania świadczy o elementarnym braku wiedzy urzędników w MZDW z zakresu zarówno prawa budowlanego jak i przepisów dot. zarządzania pasem drogowym. Cóż jaki zarząd tacy i fachowcy w nim….

 

Postanowienie Wójta Maciejowice – zmiana lokalizacji przystanku.

2010 Brak komentarzy

„Jak nie kijem go to pałą” – jak nie chce Projektant zaprojektować tak jak MY tego chcemy (oczywiście obowiązujące przepisy dot. warunków technicznych dla dróg – tu nie mają żadnego znaczenia) to załatwimy go inaczej. Wójt Maciejowic wydał postanowienie o zmianie lokalizacji przystanku, a raczej o „przerzuceniu” obowiązku wydania takowej decyzji na zarządcę drogi woj. nr 801 – MZDW w Warszawie.

I jak tu nie przyznać, że władza w Polsce służy wyłącznie prywatnym interesom poszczególnych, lepiej ułożonych jednostek….

Nie sposób w tym wszystkim nie zauważyć, że lokalizację wszystkich przystanków wskazali na etapie koncepcji – osobiście właśnie Wójtowie Maciejowic i Wilgi. Teraz natomiast (dbając o przyszły elektorat) sabotują swoje własne decyzjekompletny absurd i hipokryzja przedstawicieli samorządów lokalnych.

Odpowiedź Wójta Wilgi ws. przeniesienia krzyży i kapliczek.

2010 Brak komentarzy

No i udało się Panu Wójtowi – po 12 miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy ustalił nową lokalizację 2 kapliczek i 1 krzyża z władzami kościelnymi….

Odpowiedź GDDKiA w sprawie zaopiniowania projektu remontu skrzyżowania z DK76.

2010 Brak komentarzy

W dniu 22.10.2010r. otrzymaliśmy pierwsze pisemne stanowisko w sprawie skrzyżowania DK76 jakie MZDW otrzymało w sprawie ew. remontu samego skrzyżowania. Oczywiście MZDW przesłało nam odpowiedź zarządcy skrzyżowania bez słowa komentarza – wyłącznie do cyt.: ” do wykorzystania w toku prac projektowych„.

MZDW – brak umowy z PGE Dystrybucja uniemożliwia kontynuację prac nad projektem.

2010 Brak komentarzy

W dniu 19.10.2010r. otrzymaliśmy dw. wystąpienie MZDW skierowane do Wójtów Gmin Maciejowice i Wilga, którzy w dalszym ciągu nie dopełnili ustawowego obowiązku i nie zawarli stosownych umów na oświetlenie drogi wojewódzkiej na terenie poszczególnych gmin. Wójtowie nie byli również łaskawi wypowiedzieć się w kwestii podpisania porozumienia z MZDW o które sami zabiegali.

Cóż, brak podpisanych umów uniemożliwia kontynuowanie prac, ale to nie wyklucza naliczania przez MZDW kar umownych dla wykonawcy projektu…..

MZDW – zapytanie do UG Wilga po 11 miesiącach…

2010 Brak komentarzy

MZDW czasami wykazuje przebłyski. Mianowicie po 11 miesiącach od naszego wystąpienia ws. przesunięcia krzyży i kapliczek kolidujących z inwestycją do poszczególnych władz gmin, a pozostających obecnie w pasie drogowym (na zasadzie samowoli budowlanej) samo z siebie skierowało pismo z zapytaniem do Wójta Gminy Wilga – co w tej sprawie słychać?

Biorąc pod uwagę fakt, iż problem wykazywaliśmy nieustannie w każdym, co-miesiecznym raporcie składanym do MZDW, uznać należy że wreszcie ktoś w MZDW przeczytał treść raportu. Huurrra….. lepiej po 11 miesiącach niż wcale.

Odpowiedź MZDW i wystąpienie o zmianę opinii ZUDP.

2010 Brak komentarzy

MZDW odpowiedziało na nasze pismo w sprawie problemów ZUDP – a raczej próbowało. Do większości kwestii przyjęło stosunek ambiwalentny zrzucając to odpowiedzialność bądź na inne podmioty bądź zaznaczając, że to i tak my mamy podpisana umowę, a każde opóźnienia zostaną szczegółowo rozliczone po zakończeniu prac projektowych. Najważniejsze jednak w tym wszystkim był fakt, iż MZDW w Warszawie wystąpiło z wnioskiem o zmianę treści opinii wydanej przez ZUDP w Piasecznie.