MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Uwagi do projektów budowlanych branży mostowej.

Uwagi do projektów budowlanych branży mostowej.

2010

Po 1,5 miesięcznym okresie oczekiwania otrzymaliśmy uwagi do projektów obiektów mostowych. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że pismem z dnia 25.11.2009r zwróciliśmy się do MZDW w Warszawie o wydanie uzgodnienia rozwiązań konstrukcyjnych obiektów mostowych i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy ŻADNEJ odpowiedzi (ponad 12 miesięcy). Jednak po przekazaniu gotowych już projektów, MZDW zabrało się do „weryfikacji” wykonanych i uzgodnionych w UM DNiI obiektów mostowych.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.