Archiwum dla Listopad, 2012

Zawezwanie do próby ugodowej i zapłaty kar.

2012 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie które w przeciwieństwie do naszej sytuacji, nie miało żadnych problemów z wydawaniem nieograniczonych środków publicznych (tzn. pieniędzy podatników) na sprawy sądowe, ubiegło nas i jako pierwsze zawezwało do próby ugodowej podnosząc roszczenia w stosunku do naszego biura.

 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – DK76

2012 Brak komentarzy

W związku z kolejnym prawie 3-miesięcznym niczym nieusprawiedliwionym „milczeniem” ze strony MZDW postanowiliśmy zawezwać MZDW do próby ugodowej w zakresie dodatkowo wykonanego projektu remontu skrzyżowania drogi krajowej nr 76.

Raport za m-c X.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2012r.


W piśmie z dnia 23.08.2012 oraz 19.09.2012r skierowanym do MZDW adwokat Piotr Medyński prosił o niezwłoczne przekazywanie wszystkich informacji dot. zmian w ewidencji gruntów dla działki nr 19. Minęło 3 miesiące, ale przecież Specjalista Katarzyna Myśliwiec nie traktuje Wykonawców poważnie, ani tym bardziej jako strony umownej (no chyba że nalicza kary) i nie będzie zaprzątała sobie głowy informowania nas o czymkolwiek !!!!


3 miesiące i „ani słychu ani widu”. Ale zapewne jak zmiany zostaną wprowadzone – Pani Specjalista zarzuci nam opóźnienie w realizacji kontraktu i naliczy kary umowne ….

 

Raport za m-c. X.2012r.

2012 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2012r.