Archiwum dla Listopad, 2013

MZDW – oczekujemy na wykonanie stabilizacji granic w terminie 1 miesiąca.

2013 Brak komentarzy

W dniu 29.11.2013r. otrzymaliśmy od MZDW pismo w którym zostaliśmy poinformowani, iż do ostatecznego rozliczenia umowy zobowiązani jesteśmy wykonać prace geodezyjne związane ze stabilizacją granic pasa drogowego znakami trwałymi oraz do przedłożenia szeregu dokumentów geodezyjnych. Na to wszystko mieliśmy oznaczony termin 1 miesiąca, co nie byłoby niczym „strasznym” przy założeniu, iż prace te wykonywalibyśmy zgodnie z przepisami prawnymi, które obowiązywały w 2008r (w momencie opracowywania harmonogramu) oraz w okresie letnim – a nie w zimie i przy 15 stopniowym mrozie …

Kolejny przetarg na roboty budowlane – z wykorzystaniem dokumentacji SLY PROJEKT.

2013 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie po raz kolejny ogłosił przetarg na roboty budowlane (pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa-Karczew- Wilga-Maciejowice-gr. woj.) od km 59-330 do km 60+740 m. Tarnów – m. Ruda Tarnawska na terenie gminy Wilga pow. Garwolin) z wykorzystaniem wykonanej przez nasze biuro dokumentacji projektowej. W ślad za poprzednim z dnia 31.08.2012r teraz w dniu 27.11.2013r. udzielił zamówienia publicznego firmie SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie załączając do materiałów przetargowych rysunki z naszej dokumentacji pozbawione tabelek rysunkowych oraz danych o firmie i autorach projektu. Pod rysunkami podpisali się na polecenie Dyrektora MZDW w Warszawie pracownicy Obwodu Drogowego MZDW z siedzibą w Maciejowicach !!!!

Jak możemy się przekonać, materiały opracowane przez MZDW należały do tych – tzw. „profesjonalnych”. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne jak się okazuje są Ogólnymi Specyfikacjami bezmyślnie skopiowanymi z innych projektów i tak:

-) Specyfikacja D.01.02.04 – dot. remontu drogi woj. nr 721

-) Specyfikacja D.04.01.01 – dot. realizacji robót przy drodze woj. nr 683

-) Specyfikacja D.05.03.26D – dot. remontu drogi woj. nr 721 (i dotyczy siatki z drutu stalowego pomimo, iż rysunki techniczne pokazują wyraźnie zaprojektowane geosiatki!!)

-) Specyfikacja D.07.02.02 – dot. remontu drogi woj. nr 721

-) Specyfikacja D.08.03.01 – jest jak czytamy podstawą do opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej, której jednak nikt nie raczył opracować….

 

 

 

Protokół przekazania ostatecznej decyzji ZRiD.

2013 Brak komentarzy

W dniu 18.11.2013r. przekazaliśmy do MZDW w Warszawie ostateczną decyzję ZRiD.

Raport za m-c X.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc październik 2013r.