MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > Odpowiedź MZDW ws. rozwiązania umowy i naliczenie kar.

Odpowiedź MZDW ws. rozwiązania umowy i naliczenie kar.

2012

W dniu 17.04.2012r. otrzymaliśmy pismo sygnowane przez Dyrektora Zbigniewa Ostrowskiego dot. naszego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Szanowny Pan Dyrektor całą winą za wstrzymanie prac projektowych przez MZDW w Warszawie oczywiście obarczył nasze biuro, przecząc całej, załączonej poniżej korespondencji, usilnie próbował udowodnić, iż wszelką odpowiedzialność za problemy z realizacją tej umowy ponosimy wyłącznie my jako wykonawca. Jednocześnie uznając poniekąd rozwiązanie przez nas umowy z winy MZDW, i tak nam naliczył kary z tytułu „odstąpienia”gdyż sporządzona przez MZDW, jednostronna umowa zawiera zapisy dotyczące wyłącznie płacenia kar umownych dla MZDW bez znaczenia kto będzie winny rozwiązaniu umowy !! Do tego też, wbrew zapisom umowy i SIWZ zażądał zwrotu wynagrodzenia za wykonane przez nas i odebrane protokołami częściowymi przez MZDW elementy dokumentacji projektowej grożąc wystąpieniem z pozwem na drogę sądową.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.