Archiwum dla Maj, 2013

Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

2013 Brak komentarzy

W dniu 28.05.2013r. złożyliśmy do MUW w Warszawie uzyskane od MZDW dokumenty i stanowiska. Oczywiście sprawa dostarczenia aktualnych wypisów z ewidencji gruntów została przez MZDW przemilczana i materiałów tych nie otrzymaliśmy.

Ponowna prośba do MZDW o przekazanie wypisów z ewidencji gruntów.

2013 Brak komentarzy

Jako, że problem z wypisami z ew. gruntów sygnalizowaliśmy MZDW wielokrotnie i z dużym wyprzedzeniem, mając też na uwadze fakt, iż MZDW jako jednostka samorządowa nie ponosi żadnych opłat za wydanie wypisów z ewidencji, ponownie zwróciliśmy się do Zamawiającego o przekazanie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów zaznaczając, że ich brak najprawdopodobniej spowoduje pozostawienie po raz kolejny przez MUW wniosku o wydanie decyzji ZRiD bez rozpatrzenia.

MZDW przekazuje dokumenty i stanowisko, ale teraz wypisy z ewidencji gruntów ma kupić Wykonawca.

2013 Brak komentarzy

To się chyba nazywa „pamięć wybiórcza” w wykonaniu Pani Katarzyny Myśliwiec i jej przełożonych. Nie dalej niż w piśmie z dnia 08.06.2011 znak I-1/6330-1092/11/721.229.08  autorstwa MZDW, skierowanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – w pkt. 3 czytamy cyt: „Wymagane przez Państwa dostarczenie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów nie jest obowiązkiem wnikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.


Cóż, zgodnie z zawartą umową zobowiązani byliśmy do opracowania projektu i uzyskania decyzji ZRiD zgodnie z tą właśnie, przytoczoną powyżej przez MZDW ustawą. Dlaczego więc, teraz my jako Wykonawca umowy wg. MZDW, zobowiązani jesteśmy je kupić i dołączyć do wniosku – jeśli dostarczenie wypisów jest niezgodne z tą ustawą ?? Jak widać od ostatniego pisma w MZDW zmieniła się interpretacja zapisów ustawy – urzędnik może wszystko, zwłaszcza rękami i za pieniądze petenta.

 

UMiG Piaseczno – postanowienie o odmowie przedłużenia ważności decyzji środowiskowej.

2013 Brak komentarzy

Aż ciśnie się na usta powiedzieć „a nie mówiłem” !! Ale gdybyśmy nie wystąpili z tym wnioskiem do Piaseczna, to za pewne MZDW zarzuciło by nam niestosowanie się do poleceń Zamawiającego – więc dalibyśmy pretekst do wykazania, że nie wypełniamy postanowień umowy co natomiast jest przesłanką do odstąpienia od umowy przez MZDW bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Prośba do MZDW o przekazanie dokumentów wykazanych w wezwaniu do uzupełnienia przez MUW.

2013 Brak komentarzy

Jako, że zarówno wymagane w wezwaniu MUW w Warszawie dokumenty, stanowiska jak i oryginały map podziałowych znajdowały się w MZDW w Warszawie wystąpiliśmy z prośbą o przekazanie niezbędnych materiałów celem uzupełniania wniosku zgodnie z wymogiem MUW w Warszawie.

MUW w Warszawie – wezwanie do uzupełnienia braków po raz kolejny.

2013 Brak komentarzy

Urzędnicy MUW w Warszawie też są „ponad prawem”. Pomimo wielokrotnego udowodnienia, że wymaganie od petenta wypisów z ewidencji gruntów jest niezgodne z ustawą – jak widać nic nie dało. Mało tego, że załączone zostały do wniosku wypisy uzyskiwane miesiącami przez MZDW – te też okazały się nie wiadomo czemu nieaktualne. Po raz kolejny punkty wskazane w wezwaniu do uzupełnienia pozostawały po stronie MZDW w Warszawie.

Odpowiedź ws. prowadzonego dochodzenia przez MZDW w Warszawie.

2013 Brak komentarzy

Odpowiedź nasza na pismo zawierające „dochodzenie” MZDW w Warszawie. W punktach wyjaśniliśmy problemy nurtujące Panią K. Myśliwiec, Annę Marczak-Kamińską oraz Pana Dyrektora M. Kozerę. Przekazaliśmy również kopię złożonego przez nas wniosku o przedłużenie decyzji środowiskowej.

Raport za m-c IV.2013r.

2013 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwiecień 2013r.