Archiwum dla Kwiecień, 2009

Akceptacja harmonogramu – bez uwag.

2009 Brak komentarzy

Potwierdzenie zaakceptowania przedłożonego przez nas harmonogramu otrzymaliśmy od MZDW pismem z dnia 28.04.2009r.

Przekazanie harmonogramu.

2009 Brak komentarzy

Zgodnie z zapisami SIWZ przekazaliśmy szczegółowy harmonogram prac projektowych.

Pełnomocnictwa i upoważnienia – cz. 2

2009 Brak komentarzy

Dokumentów ciąg dalszy..

 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnictwa i upoważnienia – cz. 1

2009 Brak komentarzy

Wyposażono nas w upoważnienia i pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby wyznaczona z ramienia MZDW w Warszawie.

2009 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy też listę osób wyznaczonych do kontaktów z nami ze strony Zamawiającego.

Harmonogramu prac.

2009 Brak komentarzy

W dzień zawarcia umowy MZDW w Warszawie przesłało nam pismo dot. przedłożenia harmonogramu prac do akceptacji.

Zawarcie umowy w trybie zamówienia publicznego.

2009 Brak komentarzy

W dniu 15.04.2009r podpisaliśmy umowę na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

• decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

• decyzji – pozwolenia wodno prawnego,

• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego” – nr postępowania 007/09.