MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Krzyże i kapliczki…

Krzyże i kapliczki…

2009

W ślad za informacjami uzyskanymi od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zwróciliśmy się do władz gmin Wilgi i Maciejowic z prośbą o podjęcie stosownych działań w porozumieniu z władzami właściwych kurii i parafii, zmierzających do przestawienia krzyży i kapliczek znajdujących się obecnie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, a kolidujących z rozbudową drogi i stanowiących w świetle prawa samowolę budowlaną.

 

 

 

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.