MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Wniosek do GDDKiA o uzgodnienie.

Wniosek do GDDKiA o uzgodnienie.

2010

Pod presją szantażu jakim był stawiany przez pracowników MZDW warunek odbioru projektu budowlanego i wykonawczego jak i ogromnej w swoim zakresie dokumentacji podziałowej, ugięliśmy się i rozpoczęliśmy prace nad projektem remontu skrzyżowania drogi wojewódzkiej 801 z drogą krajową DK76.


Nadmieniam przy tym, iż ani przebudowa ani też remont skrzyżowania nie wchodził w zakres umowy zawartej pomiędzy naszym biurem a MZDW (co wynikało zarówno z decyzji DOS jak i koncepcji). W dalszym ciągu MZDW nie podjęło żadnych rozmów czy też czynności zmierzających do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy MZDW a GDDKiA w tym zakresie. Z uwagi na ponad 2 letni okres realizacji prac projektowych bez wynagrodzenia częściowego założyliśmy, że wykonamy te dodatkowe opracowania projektowe aby móc rozliczyć wynagrodzenie należne nam z tytułu zawartej umowy, a potem wystąpimy na drogę sądową z roszczeniem za prace dodatkowe jakim było niewątpliwie skrzyżowanie z DK76.

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.