MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Wystąpienie o opinię gmin w sprawie obiektów mostowych.

Wystąpienie o opinię gmin w sprawie obiektów mostowych.

2011

Zgodnie z wymogiem stawianym przez MZDW (a warunkującym wydanie uzgodnienia projektów nowych obiektów mostowych) wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędów Gmin z prośbą o wydanie opinii ws. projektowanych mostów.


Przyznać muszę, że nie jest mi znana podstawa prawna ani też zapis w SIWZ (oprócz tego który spreparował w ostatnim piśmie MZDW) na mocy którego Wójtowie powinni / mogliby / mają ku temu stosowne kompetencje, aby opiniować projekty w zakresie konstrukcji obiektów mostowych??

 

 

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.