Archiwum dla Grudzień, 2009

MZDW poucza UMiG Halinów ws. oświetlenia dróg publicznych.

2009 Brak komentarzy

Z końcem roku MZDW wystąpiło z pismem do Burmistrza Halinowa ws. konieczności uzyskania stosownych warunków technicznych jak i potrzeby zawarcia umów z dostawcą energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przyszłej obwodnicy Okuniewa.

Wniosek o zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu.

2009 Brak komentarzy

W dniu 23.12.2009r. posiadając wszelkie, wymagane ustawą opinie organów z zakresu projektu docelowej organizacji ruchu drogowego, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego (Departament Infrastruktury i Nieruchomości) jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich – o wydanie zatwierdzenia tejże dokumentacji.

Wniosek o kolejną opinię DNiI UM.

2009 Brak komentarzy

W wyniku nieprzerwanych działań Wójtów gmin Maciejowice i Wilga, którzy za wszelką cenę, zasłaniając się wnioskami mieszkańców,  „gotowali sobie kiełbasę wyborczą” próbując przy okazji inwestycji jaką była rozbudowa drogi wojewódzkiej, za pieniądze województwa, przebudować układ komunikacyjny we wsiach położonych na projektowanym odcinku DW801, wymusili poprzez Urząd Marszałkowski wprowadzenie kolejnych zmian do wykonanego projektu budowlanego. Zaznaczyć tu należy, iż te zmiany nie były przez MZDW postrzegane jako elementy dodatkowe, czy też wykonanie dokumentacji zamiennej do już uzgodnionej, lecz jako zwykłe prace wynikające rzekomo z umowy, które ani nie zwiększały wynagrodzenia umownego ani nie wpływały na końcowy termin zakończenia umowy. Tak więc po wniesieniu dodatkowych zmian uzgodnionych z Kierownikiem DNiI UM wystąpiliśmy o wydanie kolejnej opinii w zakresie projektu budowlanego.

Wniosek o opinię ZUDP w Starostwie Powiatowym Piaseczno.

2009 Brak komentarzy

Wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie opinii ZUDP w Piasecznie w zakresie usytuowania i bezkolizyjności projektowach sieci uzbrojenia technicznego.

Wniosek do UM NDM o wydanie warunków przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

2009 Brak komentarzy

Wniosek o wydanie warunków technicznych przebudowy kolidujących z rozbudową drogi sieci skierowaliśmy do właściciela infrastruktury.

MZDW pozytywnie opiniuje koncepcję programowo-przestrzenną

2009 Brak komentarzy

Pomimo pozytywnej opinii rozwiązań projektowych, MZDW wyłączyło z zakresu opinii (analogicznie do UM DNiI) rejon skrzyżowania ulic Gospodarczej, Leśnej i Towarowej do momentu zajęcia stanowiska przez urzędników z UM Nowy Dwór Mazowiecki.

Częściowa odpowiedź UG Wilga ws. kapliczek i krzyży.

2009 Brak komentarzy

W dniu 22.12.2009r. po wielokrotnych ponagleniach i monitach otrzymaliśmy częściową odpowiedź na nasze pismo z dnia 03.11.2009r. dot. krzyży i kapliczek kolidujących z rozbudową drogi. W dalszym jednak ciągu – jak poinformował nas wójt – trwa analiza przyszłych lokalizacji..

Wójt Gminy Wilga odmawia podpisania umowy na oświetlenie DW801.

2009 Brak komentarzy

Pismem UG Wilga z dnia 16.12.2009r otrzymanym w dniu 22.12.2009r. Wójt gminy Wilga poinformował nas, iż nie może „wziąć na siebie” zobowiązań wynikających z podpisania umowy przyłączeniowej dot. oświetlenia drogi, pomimo iż nakładają je obowiązujące przepisy prawne.

Przedłużenie sprawy z powodów formalnych – idą święta.

2009 Brak komentarzy

Zbliżał się okres świąteczno – noworoczny i jak widać urzędnikom z UM Halinów „nie w smak” było zawracać sobie głowę sprawami urzędowymi. Więc nie uzasadniając i nie tłumacząc się za wiele, poinformowali wszystkich, że z bliżej „nieokreślonych” powodów formalnych wydłuża się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej o kolejne dwa miesiące – ot co, i sprawa załatwiona.

Prośba o aneks do umowy uwzględniający zmiany w harmonogramie płatności.

2009 Brak komentarzy

W ślad za uzyskaną zgodą MZDW dot. wydzielenia z harmonogramu płatności pozycji kosztorysowej związanej z projektem podziałów nieruchomości, w dniu 21.12.2009r. wystąpiliśmy z wnioskiem o przygotowanie stosownego aneksu do umowy.


Nigdy jednak takiego Aneksu nie otrzymliśmy….