Archiwum dla Październik, 2014

MZDW jak zwykle – odmawia dokonania odbioru ostatecznego

2014 Brak komentarzy

MZDW jak zwykle kreując wizerunek nieskazitelnego wprost Zamawiającego „zwaliło” całą winę na nas jako Wykonawcę odmawiając odbioru jak i zapłaty za wykonane prace.

Ciekawi jesteśmy tylko, jak w odniesieniu do tej całej korespondencji zamieszczonej na blogu wyglądają ten „banialuki” przytaczane w treści pisma przez Specjalistę Krzysztofa Ismonowicza.

Czytelnicy za pewne sami to ocenią …

WINB w Warszawie przekazał sprawę do GINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie podtrzymał w całości swoje rozstrzygnięcie i powołał się ponownie na swoje uzasadnienie w którym sam przeczy obowiązującym przepisom prawa. Cóż, tak chyba lepiej pozbyć się kłopotu i „nacisków” z góry. Powiadomił „wszystkich świętych” przesyłając im swoje usprawiedliwienie do wiadomości i „umył ręce” przekazując sprawę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie wnosząc przy tym o utrzymanie w mocy wydanej, absurdalnej w swej treści , decyzji administracyjnej.

Do dnia dzisiejszego organ nie zajął stanowiska w sprawie.

Wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota.

2014 Brak komentarzy

Z jednoczesnym wniesieniem wniosku z odwołaniem do decyzji umarzającej w całości postępowanie WINB’u reprezentujący mnie radca prawny złożył wniosek (w dniu 20.10.2014) o wstąpienie do postępowania lub wniesienie sprzeciwu przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy Ochota.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Odwołanie od decyzji WINB w Warszawie.

2014 Brak komentarzy

Skoro MZDW w Warszawie tak łatwo szybko doprowadziło do umorzenia wszczętego przez WINB postępowania, postanowiłem już przez Kancelarię Prawną wnieść odwołanie do GINB w Warszawie. Reprezentująca mnie Radca Prawny K. Szmaglińska przygotowała stosownie uargumentowaną tresć odwołania wraz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności i w dniu 20.10.2014r. pismo zostało wysłane do WINB w Warszawie.

Wezwanie do odbioru po 3,5 roku oczekiwania na uzyskanie decyzji przez MZDW w Warszawie

2014 Brak komentarzy

Po przeszło 3,5 roku oczekiwania i pokładania wiary, że MZDW jako strona umowy wywiąże się z powziętego zobowiązania, podjęliśmy decyzję o wezwaniu strony do odbioru ostatecznego, celem umożliwienia nam wystawienia faktury za wykonane opracowania projektowe.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – decyzja o umorzeniu postępowania…

2014 Brak komentarzy

Tak, to było by zbyt piękne, aby w Polsce prawo obowiązywało dla wszystkich tak samo. Niespełna tydzień później Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego który stwierdził szereg nieprawidłowości (sam osobiście na placu budowy) i potwierdził te nieprawdziwości w uzasadnieniu postępowania o wstrzymaniu robót, umorzył postępowanie w całości !!!!

Ogrom absurdu w wykonaniu polskich urzędników sięga wprost zenitu. Organ który potwierdza szereg nieprawidłowości w odniesieniu do przepisów prawa budowlanego – tydzień później umarza wszczęte prez siebie postępowanie, gdyż jak twierdzi Inwestor (MZDW w Warszawie) – ja jako projektant dokumentacji projektowej nie jestem stroną postępowania – więc nie posiadam w istocie interesu prawnego !!!.

Z uzasadnienia organu w załączonym piśmie wnioskuję, iż Nadzór Budowlany nawet jeśli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji inwestycji budowlanej nie zrobi NIC dopóki zawiadomienia o tym fakcie nie wniesie strona, która będzie „posiadała w istocie interes prawny”. Czyli coś takiego dla WINB w Warszawie jak postępowanie z urzędu nie istnieje, można wyprawiać co się chce, bez względu na obowiązujące przepisy, a Nadzór Budowlany nie zrobi nic (wbrew nałożonym nań obowiązkom ustawowym), aby doprowadzić proceder do zgodności z prawem. Jak widać koneksje polityczne sięgają również do takich organów jak wojewódzkie nadzory budowlane.