MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu województwa mazowieckiego. Działa on w formie wojewódzkiej jednostki budżetowej.

Samorządom podlegają drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Nadzór nad działalnością MZDW w Warszawie sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Siedziba MZDW (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) znajduje się przy ul. Mazowieckiej 14 w Warszawie.


W kolejnych zakładkach zamieściłem szczegółowe informacje nt. realizacji niektórych umów zawartych w ramach prowadzonej przeze mnie działalności z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Współpraca mojej firmy z tym właśnie Zamawiającym sięga swoim początkiem 2004 roku.  Na rzecz tego Inwestora zrealizowaliśmy ponad 30 różnego rodzaju kontraktów pozyskanych w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych. Potwierdzeniem tego faktu jest kilkadziesiąt referencji i rekomendacji zamieszczonych na stronie naszego biura.

Jednakże, za wieloletni trud i nakład pracy całego zespołu „nagrodzeni” finalnie zostaliśmy niekończącą się listą długów, zobowiązań i zwolnień personelu co doprowadziło do upadku  prowadzonej przeze mnie firmy. Jak to wyglądało w wykonaniu urzędników – przedstawiłem krok po kroku opisując ich beztroskie i bezprawne poczynania, załączając dla Państwa kopie pełnej korespondencji jaką przez ostatnie lata prowadziłem z przedstawicielami tego właśnie urzędu.

Wszystkie załączone dokumenty stanowią publicznie jawną korespondencję pozostającą „do wglądu” w siedzibie ww. urzędu na mocy obowiązujących przepisów polskiego prawa.

Życzę miłej lektury, która mam nadzieję będzie dla Was wszystkich, prowadzących działalność gospodarczą, przestrogą, a zarazem „obnażając” rzeszę wciąż bezkarnych urzędników pozwoli Wam zapobiec podobnym sytuacjom w realizowanych przez Was sprawach, postępowaniach czy też umowach dla sektora publicznego.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.