Archiwum dla Sierpień, 2008

Wniosek o decyzję środowiskową

2008 Brak komentarzy

Po przygotowaniu niezbędnych materiałów przewidzianych ustawą i obowiązującymi rozporządzeniami przygotowaliśmy wniosek i wystąpiliśmy do właściwego organu o wydanie decyzji środowiskowej (DOS).

Raport za m-ce VI-VII.2008r.

2008 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące czerwiec i lipiec 2008r.

Wypisy i wyrysy z MPZP

2008 Brak komentarzy

Na skierowane przez nasze biura prośby o wydanie wypisów i wyrysów z obowiązującego MPZP otrzymaliśmy odpowiedzi zarówno z UG Wilga jak i UG Maciejowice iż obydwie gminy nie posiadają takich planów.