Archiwum dla Kwiecień, 2010

Odpowiedź biura projektów ws. skrzyżowania DK76.

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na wciąż wywieraną przez MZDW w swoich pismach presję na naszym biurze w sprawie opracowania projektu drogi krajowej „pomimo – wszystko”, postanowiliśmy zająć stanowisko w sprawie, podsumowując jednocześnie wszelkie dotychczasowe ustalenia, oraz fakt przedłożenia przez nas (25.01.2010r.) oferty cenowej na prace dodatkowe (DK76), sporządzonej na prośbę Dyr. Krzysztofa Kondraciuka i uczestniczącej w spotkaniu Pani Anny Kamińskiej-Marczak.

Raport za m-c IV.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwieceń 2010r.


Po raz kolejny przypominamy o nie podpisaniu umów przez Wójtów Gmin Maciejowice i Wilga na oświetlenie wzdłuż DW801 co uniemożliwia realizację prac projektowych i uzgodnienie projektów oświetlenia. Dalej sprawa przestawienia krzyży i kapliczek nie została załatwiona przez władze poszczególnych gmin. W dalszym czasie nie jest możliwe realizowanie prac projektowych z uwagi na stanowisko MZDW z dnia 11.02.2010r.

 

Raport za m-c. IV.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc kwiecień 2010r.

Protokół z komisyjnej inwentaryzacji zjazdów.

2010 Brak komentarzy

Protokół z inwentaryzacji komisyjnej zjazdów powstał w dniu 29.04.2010r.

Informacja o terminie uzupełnienia wniosku przez MZDW.

2010 Brak komentarzy

MZDW oficjalnie poinformowało, iż dokona uzupełnienia materiałów do wniosku o wydanie nowej decyzji środowiskowej do 30.06.2010r. – bagatela, w prawie 6 miesięcy od daty otrzymania wezwania.

Wniosek do DNiI UM o opinię w fazie PB

2010 Brak komentarzy

W dniu 28.04.2010 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o uzgodnienie rozwiązań w fazie projektu budowlanego – zgodnie z zapisami SIWZ,

Zobowiązanie Wykonawcy do realizacji ustaleń MZDW z GDDKiA.

2010 Brak komentarzy

MZDW dalej forsowało swoje stanowisko. Wbrew dokumentom, wbrew uzyskanym decyzjom (decyzja środowiskowa), wydanym opiniom (organizacja ruchu) i postanowieniom jak i oczywistym faktom (ustalenia z I Rady Technicznej), wymuszało na biurze projektowym opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DK76 w ramach zawartej umowy i zawartej w niej ceny ryczałtowej. W dalszym ciągu MZDW nie zajęło stanowiska w zakresie oferty naszego biura z dnia 25.01.2010r. oraz faktu, iż nie posiadamy pełnomocnictwa do działania w imieniu GDDKiA.

MZDW stwierdza, iż opiniuje koncepcję bez uwag…

2010 Brak komentarzy

Ni stąd ni zowąd, MZDW zamiast dokonać odbioru częściowego przedłożonej 01.02.2010r. dokumentacji, teraz nagle uzgadnia bez uwag przedłożoną do odbioru dokumentację !!! Nie mamy pojęcia co na celu miało to uzgodnienie, ale za pewne w dalszym ciągu nie stanowiło potwierdzenia odbioru przekazanej dokumentacji.  Jednakże na pewno potwierdziło nieuzasadnioną zwłokę Zamawiającego tj. MZDW w dokonaniu procedury odbioru częściowego.


Niemniej jednak wprost „komicznym” było, zawarte w piśmie, jednostronne zobowiązanie naszego biura do kolejnego „nieodpłatnego” wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej jeśli uzyskiwana od prawie 7 miesięcy (z uwagi na „widzi mi się” przez MZDW), nowa decyzja środowiskowa, wymusi zmiany w zakresie realizowanej przez nasze biuro dokumentacji projektowej. Jednocześnie, bez stosownego aneksu, wbrew zapisom zawartej z nami umowy, MZDW zobowiązało nas do wstrzymania wszelkich prac projektowych do czasu, aż uzyska nową, ostateczną decyzję środowiskową.

 

Jednostronnie podpisany protokół odbioru wraz z fakturą.

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na prawie 3 -miesięczny, nieuzasadniony okres zwłoki MZDW z odbiorem częściowym koncepcji programowo-przestrzennej, postanowiliśmy złożyć przygotowany przez nas i podpisany jednostronnie protokół odbioru częściowego wraz z fakturą.

Kolejny wniosek do MZDW o uzgodnienie w fazie projektu budowlanego.

2010 Brak komentarzy

MZDW w Warszawie zaczęło „grać na zwłokę”. Kiedy okazało się, że pieniędzy na tę inwestycję (rozbudowa DW721) jednak w budżecie zabraknie, urzędnicy rozpoczęli działania mające na celu oddalenia za wszelką cenę zakończenia prac projektowych. Po miesiącu od daty złożenia przez nas wniosku o uzgodnienie rozwiązań projektowych w fazie projektu budowlanego otrzymaliśmy pismo z którego dowiadujemy się, że wydanie uzgodnienia nie jest możliwe bo sformułowanie (pisma-wniosku) o jego wydanie nie jest dokładnie identyczne z tym jakie zapisano w SIWZ. W związku z powyższym MZDW odmawia wydania uzgodnienia.

Cóż, bezzwłocznie złożyliśmy kolejne pismo w tej samej sprawie, (ale miesiąc minął, bo przecież ciężko było urzędnikowi zadzwonić, że mu treść pisma nie pasuje…)