MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 801 > Odpowiedź biura projektów do MZDW.

Odpowiedź biura projektów do MZDW.

2010

W szczegółowy sposób odnieśliśmy się także do pisma MZDW z dnia 17.03.2010r. oraz zamieszczonych w nim nieprawdziwych powodów na podstawie których MZDW zadecydowało o „nie uzgodnieniu projektu budowlanego” oraz „nie wyrażeniu zgody na rozpoczęcie prac dot. podziału nieruchomości” skutkując nie uzgodnieniem projektów podziału nieruchomości. Podważając podnoszone przez MZDW wyimaginowane argumenty oświadczyliśmy, iż zmuszeni jesteśmy przerwać wszelkie prace projektowe, gdyż w obecnej sytuacji nie możemy ich kontynuować z przyczyn od nas niezależnych, a bezpośrednio wynikających z nieuzasadnionego stanowiska Zamawiającego.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.