Archiwum dla Sierpień, 2010

Raport za m-c VIII.2010r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2010r.

Raport za m-c VIII.2010r

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2010r.

Raport za m-c VIII.2008r.

2010 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiąc sierpień 2010r.

MZDW – kontynuacja prac z niezmienionym zakresie…

2010 Brak komentarzy

W dniu 30.08.2010r. otrzymaliśmy częściową odpowiedź MZDW w Warszawie dot. naszego pisma w sprawie uwag do projektu drogowego zamieszczonych w opinii ZUDP Piaseczno – reasumując mieliśmy kontynuować prace bez względu na zapisy zawarte w opinii ZUDP Piaseczno. Inne biuro projektowe opracowywało projekt zamienny do naszego który wciąż był w trakcie realizacji – typowo polskie, urzędnicze zarządzanie pieniędzmi publicznymi….

Zaproszenie na VII Radę Techniczną.

2010 Brak komentarzy

Otrzymaliśmy kolejne zaproszenie na VII już Radę Techniczną – teraz miała on dotyczyć żądań mieszkańców Bączki i Podłęż.

Wniosek do MZDW o uzgodnienie projektowanych granic podziałowych.

2010 Brak komentarzy

W dniu 26.08.2010r. wystąpiliśmy do MZDW w Warszawie z prośbą o wydanie uzgodnienia w zakresie docelowych granic pasa drogowego drogi woj.nr 721.

Wniosek o dokonanie odbioru ostatecznego

2010 Brak komentarzy

Z uwagi na ograniczenie zakresu przedmiotu umowy z „wyimaginowanych i nieprawdziwych” przyczyn podnoszonych w korespondencji przez MZDW, zwróciliśmy się z wnioskiem o dokonanie odbioru ostatecznego i rozliczenie wiążącej nas umowy po przekazaniu przez nasze biuro kpl. materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRiD oraz map zawierających projekty podziału nieruchomości (tak jak to miało miejsce w innych umowach procedowanych przez MZDW).

Kompletnie niezrozumiałym było podnoszenie przez MZDW argumentu ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia z rzekomego powodu „nie przyjmowania przez Urząd Wojewódzki wniosków o wydanie decyzji ZRiD podpisanych przez Pełnomocnika”. W przypadku umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla DW721 (opisanej również w tym Blogu) z wnioskiem takim wystąpiliśmy jako Pełnomocnik (MZDW wydało nam pełnomocnictwo) i decyzję takową uzyskaliśmy. Podnieść tu należy, iż problemem przy tej umowie nie był Urząd Wojewódzki lecz brak środków finansowych na realizację inwestycji i fakt, iż „wypadała ona” z listy inwestycji finansowanych z RPO.

Odpowiedź na pytania firmy Wasko S.A.

2010 Brak komentarzy

Po zapoznaniu się z treścią pisma firmy Wasko S.A. na które MZDW  cyt: „nie mogło udzielić odpowiedzi” okazało się, że pytania w nim zawarte dotyczyły dokumentacji projektowej przekazanej przez nas do MZDW i która od 01.02.2010r. znajdowała się na biurku Pana Krzysztofa Ismonowicza – Specjalisty w Wydziale Dokumentacji …. MZDW w Warszawie – czyli autora pisma dot. udzielenia przez nas odpowiedzi w imieniu MZDW.


Suma sumarą, specjalista MZDW prawie dwa miesiące przesyłał nam pisma argumentując na różne sposoby fakt, iż tylko my znamy odpowiedzi na te pytania, a wystarczyło poświęcić zaledwie 10 minut i otworzyć dokumentację projektową którą przekazaliśmy mu 6 miesięcy wcześniej….  Ale jeśli jedynym kryterium pracy urzędnika na podstawie którego przyznawane mu są kwartalne premie – jest ilość wysłanej korespondencji, to nie możemy przecież wymagać, aby ci właśnie urzędnicy wykonywali inne czynności niż „tworzenie wciąż nowej” choć nic nie wnoszącej do sprawy korespondencji.

 

MZDW po raz kolejny nie wywiązał się z zapisów umowy…- ale kary i tak nalicza Wykonawcy.

2010 Brak komentarzy

Absurdu ciąg dalszy. MZDW pomimo, iż zgodnie z wcześniejszą korespondencją nalicza wykonawcy kary za niedotrzymanie terminu umownego (pomimo zawieszenia prac) po raz kolejny nie wywiązało się z podstawowych zapisów umownych – a mianowicie nie wydało (zgodnie z zapisami SIWZ – po podpisaniu umowy) stosownego pełnomocnictwa dla wykonawcy do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Cóż, to przecież szczegóły…. ale to i tak wina wykonawcy, zapewne.

Skarga do Starosty Piaseczyńskiego na bezprawne działania ZUDP w Piasecznie.

2010 Brak komentarzy

Jako, że to właśnie Starosta Piaseczyński sprawuje nadzór nad pracą ZUDP w Piasecznie wnieśliśmy do niego skargę na działanie tego organu, opisując całą „historię problemu” i nasze ponad 7 miesięczne zmagania z „bandą” niereformowalnych urzędników. Mieliśmy nadzieję, że Starosta pomoże nam wybrnąć z sytuacji w jakiej obecnie się znaleźliśmy i będziemy mogli kontynuować prace projektowe z prawidłową opinią ZUDP.