Archiwum dla Sierpień, 2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja DOS.

2009 Brak komentarzy

W dniu 27.08.2009r. Burmistrz Gminy Halinów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na inwestycję. Decyzja stała się ostateczna w dniu 22.09.2009r.

Brak warunków przebudowy sieci wod.-kan.

2009 Brak komentarzy

W dniu 19.06.2009r. wystąpiliśmy do UMiG Piaseczno z prośbą o wydanie warunków technicznych przebudowy kolidujących sieci wod.-kan. znajdujących się w pasie rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie. Po 2-ch miesiącach otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź od zupełnie innego podmiotu (podobno działającego na zlecenie UMiG Piaseczno) z której nic nie wynikało oprócz faktu, iż nie mamy zgody na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej w istniejący system kolektorów zlokalizowanych w pobliżu pasa drogi wojewódzkiej. Konkludując powyższe – nie mieliśmy możliwości odprowadzenia wód deszczowych z przeprojektowywanego pasa drogi wojewódzkiej. W tej sprawie ponownie zwróciliśmy się do UMiG w Piasecznie.

 

 

 

Harmonogram prac projektowych

2009 Brak komentarzy

W dniu 13.08.2009 przekazaliśmy do MZDW w Warszawie szczegółowy harmonogram prac projektowych.

Raport za m-ce VI-VII.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące czerwiec i lipiec 2009r.

Raport za m-ce. IV-VII.2009r.

2009 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac projektowych za miesiące kwiecień – lipiec 2009r.

Pełnomocnictwo

2009 Brak komentarzy

Zgodnie z warunkami SIWZ, cz. III pkt. 7.2 stanowiącymi załącznik do umowy, Zamawiający (tj. MZDW w Warszawie) bezzwłocznie po podpisaniu umowy powinien wyposażyć nas (Wykonawce) w  kpl. wymaganych przepisami pełnomocnictw do uzyskania wskazanych w umowie decyzji administracyjnych.  Niemniej jednak z wymaganych 3 dokumentów przekazał tylko dwa, tj:

– pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o lokalizacji drogi,

-pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji.

 

 

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony MZDW w Warszawie

2009 Brak komentarzy

Zamawiający przekazał listę osób wyznaczonych ze strony MZDW do kontaktów z nami – jako z Wykonawcą zamówienia publicznego.