Archiwum dla Październik, 2008

Protokół odbioru nr 1 – decyzja DOŚ

2008 Brak komentarzy

Zamawiający dokonał odbioru części przedmiotu umowy dot. materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej jak i samej uzyskanej w imieniu MZDW decyzji w dniu 27.10.2008r.

MZDW wycofuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

2008 Brak komentarzy

W związku z podjętą decyzję przez MZDW w Warszawie o konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia MZDW w Warszawie na swój wniosek wycofało z UMiG Piaseczno złożony przez nas wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

W dniu 31.10.2008r. organ umorzył postępowanie w sprawie.

 

 

 

 

Aneks nr 1 do Umowy

2008 Brak komentarzy

W związku ze zmianą przepisów i wprowadzeniem decyzji tzw. „ZRiD” Zamawiający (tj. MZDW) przygotował aneks zmieniający zapisy w umowie z decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi na decyzję „ZRiD”.

Decyzja Środowiskowa (DOŚ)

2008 Brak komentarzy

W dniu 23.10.2008r Wójt Gminy Maciejowice wydał decyzję środowiskową która stała się ostateczna w dniu 17.11.2008r

Protokół przekazania materiałów projektowych.

2008 Brak komentarzy

W dniu 22.10.2008r. przekazaliśmy pierwszą część materiałów projektowych wynikających z umowy i SIWZ.

PP Inspektor Sanitarny

2008 Brak komentarzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgadnia przedsięwzięcie polegające na rozbudowie drogi nr 801.

Opinia DNiI Urzędu Marszałkowskiego.

2008 Brak komentarzy

Po ponad miesiącu oczekiwania otrzymaliśmy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, które bez wątpienia „powiększało” zakres umowny przedmiotu zamówienia. Nie mniej jednak treść stanowiska wyraźnie wskazywała, że wszelkie sugestie dot. zakresu projektu były omawiane i kierowane przez  przedstawiciela Zamawiającego tj. MZDW w Warszawie.

Postanowienie Wójta Gm. Maciejowice

2008 Brak komentarzy

Postanowieniem nr RI 7624/8-5/08 z dnia 19.10.2008  Wójt Gminy Maciejowice odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Raport m-c IX 2008

2008 Brak komentarzy

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2008r.

Opinia Starostwa w Garwolinie

2008 Brak komentarzy

Starostwo Powiatowe w Garwolinie wydało postanowienie w którym wyraziło zgodę na realizację inwestycji związanej z rozbudową drogi.