MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 721 > Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu na podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu na podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

2014

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie wciąż uchylało się od podpisania protokołu odbioru ostatecznego (od uzyskania decyzji ZRiD minęło już 10 miesięcy) wyznaczyliśmy ostateczny termin na podpisanie niniejszego protokołu. Poinformowaliśmy również, że po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wystawiona przez nas faktura za wykonane prace, zgodnie z rozliczeniem przedstawionym w piśmie z dnia 04.04.2014r.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.