MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 721 > MZDW przekazuje dokumenty i stanowisko, ale teraz wypisy z ewidencji gruntów ma kupić Wykonawca.

MZDW przekazuje dokumenty i stanowisko, ale teraz wypisy z ewidencji gruntów ma kupić Wykonawca.

2013

To się chyba nazywa „pamięć wybiórcza” w wykonaniu Pani Katarzyny Myśliwiec i jej przełożonych. Nie dalej niż w piśmie z dnia 08.06.2011 znak I-1/6330-1092/11/721.229.08  autorstwa MZDW, skierowanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – w pkt. 3 czytamy cyt: „Wymagane przez Państwa dostarczenie aktualnych wypisów z ewidencji gruntów nie jest obowiązkiem wnikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.


Cóż, zgodnie z zawartą umową zobowiązani byliśmy do opracowania projektu i uzyskania decyzji ZRiD zgodnie z tą właśnie, przytoczoną powyżej przez MZDW ustawą. Dlaczego więc, teraz my jako Wykonawca umowy wg. MZDW, zobowiązani jesteśmy je kupić i dołączyć do wniosku – jeśli dostarczenie wypisów jest niezgodne z tą ustawą ?? Jak widać od ostatniego pisma w MZDW zmieniła się interpretacja zapisów ustawy – urzędnik może wszystko, zwłaszcza rękami i za pieniądze petenta.

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.