MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 721 > Adw. Piotr Medyński wzywa MZDW do współdziałania i wyznacza terminy…

Adw. Piotr Medyński wzywa MZDW do współdziałania i wyznacza terminy…

2012

Pismem z dnia 01.08.2012r. adwokat reprezentujący nasze biuro wezwał MZDW w Warszawie do współdziałania i zobowiązał Zamawiającego do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Gminy Piaseczno w celu wykonania ciążących na tym podmiocie obowiązków aktualizacyjnych.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.