MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 721 > Odpowiedź na zarzuty MZDW… do tego kończy się termin ważności decyzji środowiskowej.

Odpowiedź na zarzuty MZDW… do tego kończy się termin ważności decyzji środowiskowej.

2013

W dniu 11.04.2013r. odpowiedzieliśmy na nowe zarzuty MZDW „wymęczone” w otrzymanym piśmie. Przede wszystkim jednak przypomnieliśmy skrupulatnym pracownikom MZDW, że uzyskane przez nich wypisy z ewidencji gruntów znowu uległy dezaktualizacji oraz zwróciliśmy uwagę, że z końcem maja kończy się ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez której nie będzie możliwe uzyskanie decyzji ZRiD. Przekazaliśmy też stanowisko właściciela działki 209/8 oraz nadmieniliśmy, iż wbrew wcześniejszym oświadczeniom urzędników MZDW o braku rozmów z właścicielem tej działki – rozmowy takie jednak miały miejsce i nie zostaliśmy o nich poinformowani. Obecnie wykonaliśmy nowy podział (zgodny ze stanowiskiem MUW), który jest sprzeczny z oświadczeniem i stanowiskiem właściciela działki.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.