MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 721 > MZDW – przygotowanie zestawienia opóźnienia

MZDW – przygotowanie zestawienia opóźnienia

2011

MZDW rozpoczęło działania w swoim „stylu”. Jak sam Zamawiający zauważył w piśmie, zbliżał się koniec prac projektowych wiec należało rozpocząć proces „wywierania presji” na Wykonawcy i straszenia naliczaniem kar umownych. Nawet sposób wzywania do przedkładania pism i zestawień na wniosek MZDW był szczególny tzn. zaczęło się wyznaczanie terminów na przygotowywanie odpowiedzi przez Wykonawcę, nawet kompletnie abstrakcyjnych. Wszystkie te działania miały za zadanie wykazać potencjalny brak współpracy ze strony Wykonawcy – jeśli by np. nie zdążył odpowiedzieć w terminie wyznaczonym przez MZDW (chociaż umowa nie zobowiązywała Wykonawcy do wykonywania czynności w tak wyznaczanych ramach czasowych!!).


Do absurdów dochodziło na każdym kroku- chociażby wyznaczanie w piśmie MZDW daty na złożenie odpowiedzi przez Wykonawcę, kiedy to samo pismo z wyznaczoną datą otrzymywaliśmy później niż termin na złożenie odpowiedzi !!!! Czasami na dzień przed wyznaczoną datą otrzymywaliśmy skan wezwania mailem – co dawało nam jeszcze czas w nocy na przygotowanie odpowiedzi z zachowaniem wyznaczonego terminu …..

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.