MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Dyr. M. Kozera i prawa autorskie > I Rada Budowy – zdjęcia Projektu Zagospodarowania Terenu.

I Rada Budowy – zdjęcia Projektu Zagospodarowania Terenu.

2014

W załączeniu zdjęcia „naszego” projektu wykonane podczas Rady Budowy w Belsku Dużym w dniu 06.03.2014r. To był egzemplarz jaki pracownik MZDW w Warszawie przekazywał wykonawcy robót (Strabag Sp. z o.o.) w osobie Kierownika Budowy. Należy zwrócić uwagę, iż ta dokumentacja diametralnie różniła się od dokumentacji którą Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako część materiałów przetargowych udostępnionych na etapie przeprowadzania procedury przetargowej i wyboru przyszłego wykonawcy robót budowlanych. Z tego wniosek, że oferenci przygotowali i złożyli oferty na inne rozwiązania projektowe niż obecnie wybrany wykonawca miał zrealizować !!??

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.