MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Dyr. M. Kozera i prawa autorskie > I Rada Budowy – dziennik budowy.

I Rada Budowy – dziennik budowy.

2014

W dniu 06.03.2014r odbyła się I Rada Techniczna w m. Belsk Duży. Na radzie obecny był przedstawiciel MZDW w Warszawie, pracownik Rejonu Drogowego, Kierownik Budowy, kierownicy robót oraz Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru. Pojawił się także Dziennik Budowy (do którego wpisani zostali główne osoby pełniące funkcje techniczne. Podczas przekazywania egzemplarza Tomu Projektu Zagospodarowania Terenu, projektu arch.-budowlanego przez pracownika MZDW – Kierownikowi Budowy, moją uwagę zwrócił fakt, iż projekt budowlany był najwyraźniej zdekompletowany – „rozszyty” i nie spełniał wymagań ustawy Prawo Budowlane (nie przypominał projektu przekazanego przez nas do MZDW w Warszawie. Kiedy poprosiłem o wgląd do tego projektu (notabene mojego autorstwa) i zacząłem go oglądać – zdziwieniu mojemu nie było końca…….

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.