MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Dyr. M. Kozera i prawa autorskie > Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – decyzja o umorzeniu postępowania…

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – decyzja o umorzeniu postępowania…

2014

Tak, to było by zbyt piękne, aby w Polsce prawo obowiązywało dla wszystkich tak samo. Niespełna tydzień później Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego który stwierdził szereg nieprawidłowości (sam osobiście na placu budowy) i potwierdził te nieprawdziwości w uzasadnieniu postępowania o wstrzymaniu robót, umorzył postępowanie w całości !!!!

Ogrom absurdu w wykonaniu polskich urzędników sięga wprost zenitu. Organ który potwierdza szereg nieprawidłowości w odniesieniu do przepisów prawa budowlanego – tydzień później umarza wszczęte prez siebie postępowanie, gdyż jak twierdzi Inwestor (MZDW w Warszawie) – ja jako projektant dokumentacji projektowej nie jestem stroną postępowania – więc nie posiadam w istocie interesu prawnego !!!.

Z uzasadnienia organu w załączonym piśmie wnioskuję, iż Nadzór Budowlany nawet jeśli stwierdzi nieprawidłowości w realizacji inwestycji budowlanej nie zrobi NIC dopóki zawiadomienia o tym fakcie nie wniesie strona, która będzie „posiadała w istocie interes prawny”. Czyli coś takiego dla WINB w Warszawie jak postępowanie z urzędu nie istnieje, można wyprawiać co się chce, bez względu na obowiązujące przepisy, a Nadzór Budowlany nie zrobi nic (wbrew nałożonym nań obowiązkom ustawowym), aby doprowadzić proceder do zgodności z prawem. Jak widać koneksje polityczne sięgają również do takich organów jak wojewódzkie nadzory budowlane.

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.