MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 631 > MZDW przesyła stanowisko UW, decyzja dalej procedowana…

MZDW przesyła stanowisko UW, decyzja dalej procedowana…

2013

Jak się okazało informacje MZDW podane we wcześniejszej korespondencji nie były do końca precyzyjne, czy też zgodne z prawdą. Organ wydający przedmiotową decyzję nie pozostawił wniosku bez rozpoznania, jak i nie warunkował procedowania wniosku wymianę projektu podziału jednej działki. Wprost przeciwnie, pominął jedynie jedną działkę i wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji ZRiD dla przedmiotowej inwestycji.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.