umowa

Umowa na opracowanie projektu

2008 Brak komentarzy

W dniu 26.06.2008 podpisaliśmy umowę. 

Umowa i SIWZ

2008 Brak komentarzy

Umowę na realizację tego zamówienia zawarłem w dniu 30.05.2008 roku. Zawarcie umowy poprzedzone było spełnieniem dodatkowych warunków w tym złożeniem stosownego zabezpieczenia w postaci gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych (zgodnie z warunkami SIWZ).