mariusz

MUW w Warszawie – nie będzie Pan informowany o podjętych czynnościach…

2014 Brak komentarzy

W dniu 29.04.2014 otrzymałem odpowiedź od organu, który wydał decyzję ZriD w którym Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje, iż nie jest związany przedłożonymi wnioskami i dowodami i wyłącznie on przesądza czy takowe postępowanie będzie wszczynał czy też nie. Jednocześnie zaznaczył, iż jeśli nawet takowe postępowanie zostanie wszczęte to jako, że nie jestem stroną postępowania – nie będę informowany o podjętych czynnościach przez urząd. 

I to by było na tyle – generalnie w ładnych słowach organ przekazał mi abym się „odczepił” i tyle. Jak widać prawo w Polsce mamy tylko dla wybranych – zwłaszcza urzędników.