dw580

V Rada Techniczna – dot. DW801, DW580, DW637, DW631, Paszkowianki.

2010 Brak komentarzy

W dniu 16.04.2010r. otrzymaliśmy pismo z MZDW zawierające notatkę z Rady Technicznej (spisaną jednostronnie przez MZDW z dołączoną lista obecności. Dowidzieliśmy się z niej, iż po prawie 4-rech miesiącach (po 113 dniach) od złożenia naszego wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego, iż opracowanie wykonane przez nasze biuro pozostaje bez zmian – z wyjątkiem nakazu doprojektowania kilku nowych dróg serwisowych na życzenie MZDW. Należy tu zauważyć, iż projekt ponad 4 miesiące temu uzyskał wszelkie pozytywne, wymagane umową i przepisami, opinie i uzgodnienia w zakresie geometrii, organizacji ruchu, planu sytuacyjnego i zagospodarowania terenu.


 

W dalszym ciągu MZDW nie uzgodniło, ani nie zajęło stanowiska, nie podając żadnej przyczyny ani powodu braku takiego uzgodnienia  ws:

– wniosku z dnia 25.11.2009r – dot.projektu rozwiązań konstrukcyjnych projektowanych obiektów mostowych,

– wniosku z dnia 01.12.2009r. – dot. uzgodnienia projektu podziałów i nowych granic nieruchomości,

– wniosku z dnia 08.12.2009r. – dot. uzgodnienia projektu budowlanego.


Jednocześnie zwracamy uwagę, iż pierwszy raz, po 20 miesiącach od daty podpisania umowy, MZDW ustalił spotkanie w sprawie omówienia warunków przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 76, która rzekomo była przedmiotem zawartej przez nasze biuro umowy – termin spotkania datowany został na dzień 14.04.2010r.