MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > Światła przepustów – WZMiUW w Warszawie uzgadnia bez uwag, a MZDW nie.

Światła przepustów – WZMiUW w Warszawie uzgadnia bez uwag, a MZDW nie.

2012

Aby potwierdzić celowe działania MZDW w Warszawie wystąpiliśmy w dniu 23.02.2012r. z wnioskiem o uzgodnienie projektowanych świateł przepustów do właściwego organu jakim jest Zarządca przekraczanych projektem obwodnicy Okuniewa cieków wodnych – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jest jedynym organem posiadającym zarówno uprawnienia jak i kompetencje do wydania takiego uzgodnienia na mocy obowiązujących przepisów. Organ ten uzgodnił bez uwag opracowane przez nasze biuro na podstawie wydanych dotychczas opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych (DOS) rozwiązania projektowe. Natomiast MZDW w Warszawie, który nie ma w tym zakresie jakichkolwiek kompetencji ani uprawnień uznał, iż opracowane i przedłożone przez nas opracowania projektowe są niewystarczające do wydania uzgodnienia!! Dodatkowo Pan Dyrektor Mariusz Kozera wezwał nas do opracowania koncepcji programowo-przestrzennej przepustów – co już było kompletnym absurdem, zwłaszcza, że koncepcja została po 3 miesiącach skrupulatnej weryfikacji uznana za wykonaną zgodnie z umową, odebrana i rozliczona przez MZDW w Warszawie. Wydźwięk tego pisma w porównaniu z uzgodnieniem organu właściwego w sprawie czyli WMiUW w Warszawie, jednoznacznie obrazował prawdziwe intencje MZDW, co nie pozostawiało nam wątpliwości co do dalszych losów tej umowy.

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.