MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich MZDW w Warszawie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Mazowiecki Urząd Marszałkowski Zarząd Województwa Mazowieckiego
Home > Droga wojewódzka nr 637 > MZDW „łamie” zapisy umowne oraz wymusza udzielania zleceń wybranym firmom…

MZDW „łamie” zapisy umowne oraz wymusza udzielania zleceń wybranym firmom…

2012

W dniu 06.03.2012r otrzymaliśmy pismo MZDW sygnowane przez z-cę Dyrektora MZDW Mariusz Kozerę. W piśmie zawarł nieprawdziwe informacje, zaprzeczając wprost zapisom SIWZ stanowiącego integralną część umowy jak i przyznał, iż zlecając firmie GEODAR-BUD z Mińska Mazowieckiego aktualizację mapy do celów projektowych w 1 egz. doskonale zdawał sobie sprawę z problemów jakie napotkamy w dobrze znanym zarówno Panu Dyrektorowi  jak Pani Kierownik Annie Marczak-Kamińskiej praktykom ZUDP w Mińsku Mazowieckim.


Jako, że Pan Dyrektor Mariusz Kozera wraz z Panią Kierownik Anną Marczak-Kamińską sami realizują prace projektowe m.in. na terenie Mińska Mazowieckiego pod agendą firmy zarejestrowanej na małżonkę Pana Mariusza Kozery – „PPU KONSTRUKTOR” Agnieszka Kozera (co każdy z Czytelników potwierdzić może chociażby poprzez wyszukiwarkę internetową Google) – zdawali sobie sprawę, że przekazując nam 1 egz. mapy do celów projektowych uniemożliwią uzyskanie w Mińsku Mazowieckim opinii ZUDP. Odsyłając nas w piśmie do omówienia szczegółów i wystawienia przez nasze biuro finansowego zlecenia firmie GEODAR-BUD na wykonanie dodatkowych egzemplarzy mapy – nie tylko działał wbrew zapisom pkt. 2.2 cz. III SIWZ (cyt: „wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji będzie przedmiotem dodatkowych ustaleń pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym„) co wymuszał udzielenia zlecenia wybranej przez siebie firmie geodezyjnej !!!

 

  1. Brak komentarzy
  1. Brak jeszcze trackbacków
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.